Algemene ledenvergadering

Noteer alvast in je agenda! Op donderdag 16 mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Ook ditmaal kunnen we terecht in de vergaderruimte naast de bar in Helsdingen.

Mocht je verhinderd zijn, wil je je dan afmelden bij het bestuur? Dank je wel.