Een zilveren speld voor een gouwe gozer – Update

Woensdag 9 maart is de Algemene Ledenvergadering online via Teams gehouden. Ditmaal kende de vergadering een bijzonder eerste agendapunt.

Vanuit de KNZB was bestuurder Mathilde Vink als gast aanwezig om haar grote waardering uit te spreken voor de jarenlange inzet van Paul Stravers binnen en buiten onze vereniging. Paul zet zich al jaren in als “waterpolodier”.

Paul is een scheidsrechter, motivator, verenigings- én regio-bestuurder, enthousiasteling, begeleider minipolo, motivator, coach, enthousiasteling, trainer en het afgelopen jaar “trekker” van het regionale beachwaterpolo. Als een enorme enthousiaste motivator. 😀 We zijn vast nog wat vergeten. 😉 *

Om deze waardering te onderstrepen heeft Mathilde, virtueel met enige hulp van Christien en Annemarie, Paul de “Zilveren Speld” uitgereikt.

Deze “Zilveren Speld” wordt uitgereikt aan verenigingsleden… (copy/paste van de kleine lettertjes uit het “KNZB Protocol Onderscheidingen”)…

“Voor zeer verdienstelijk regio of verenigingskader, die met veel inzet actief zijn geweest in één of meer KNZB-verenigingen en/of Regio’s.”

Lees: Paul wordt enorm gewaardeerd én hiermee bedankt voor zijn jarenlange én tomeloze inzet voor de waterpolosport! Het afgelopen jaar bleek dit wederom doordat hij het enigszins onbekende beachwaterpolo op de kaart heeft gezet. Deze uitreiking was dus meer dan verdiend!

Paul, van harte gefeliciteerd met deze erkenning namens ons allemaal!

* En inderdaad waren we nogal wat vergeten. Uit de meest betrouwbare bron hebben we vernomen dat Paul ook actief was op de volgende vlakken…(ga er maar even voor zitten…).

Vrijwillige bestuursfuncties:

 • Lid bondsraad van de K.N.Z.B. april 2015-april 2019
 • Bestuurslid zwemvereniging Albatros 2013- heden
 • Bestuurslid zwemvereniging Albatros 1990- 2002
 • Penningmeester Kring Utrecht K.N.Z.B. 2002 –2014 maart
 • Coördinator mini waterpolo kring Utrecht 1994-1999
 • Voorzitter a.i. Kring Utrecht K.N.Z.B. 2009 -2011
 • Penningmeester District K.N.Z.B. juli 2011 – maart 2012
 • Secretaris Kring scheidsrechterscommissie Kring Utrecht KNZB 1998-2002

Vrijwilligers werk

 • Opzetten “Talent Centraal KNZB” 2 jaar
 • Herstructurering van 13 Kringen naar 4 Regio’s van de K.N.Z.B. 2 jaar
 • Organiseren Nationale kampioenschappen waterpolo 2 edities
 • Medewerker/Speaker Open waterzwemmen Merwedekanaal 5 edities
 • Medewerker Langebaan Zwemmen Albatros 7 edities. (ooit begonnen met het rondvaren van officiaals in een roeiboot in de put)
 • Scheidsrechter 30 jaar
 • Beoordelaar 22 jaar

🙂