Vertrouwenspersoon

Binnen ZV De Albatros willen we allemaal op een prettige, respectvolle en vooral sportieve manier met elkaar omgaan. In een klimaat waar iedereen zich op zijn gemak voelt, gewaardeerd wordt en vooral respectvol en netjes wordt benaderd.

Er kan uiteraard een situatie ontstaan waarin je het gevoel hebt dat dit niet op deze manier verloopt. Dan willen we je vooral vragen om met onze vertrouwenspersoon contact op te nemen. We hebben hiertoe Lies de Kruijk (moeder van Lucs waterpolo jeugd) bereid gevonden. Je kunt Lies altijd benaderen als hier behoefte aan is of het natuurlijk noodzakelijk is. Je kunt haar aanspreken of benaderen via e-mail vertrouwen@zvalbatros.nl.

Maar wat is de taak feitelijk, van een vertrouwenspersoon? De KNZB omschrijft deze taak als volgt.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Naast deze bovenstaande omschrijving biedt zij ook hulp bij het aanvragen van financiële ondersteuning om uw kind te laten sporten bij ZV De Albatros. Mocht dit financieel niet mogelijk zijn dan kunt u een beroep doen op stichting Leergeld. Lies helpt u, indien gewenst, graag bij het aanmelden van uw kind.

Als vanuit het bovenstaande nog vragen ontstaan, zowel Lies als het bestuur zijn altijd bereid die te beantwoorden.