Protocol Tuchtzaken

Helaas krijgen spelers en coaches weleens te maken met een tuchtzaak vanuit de KNZB. Tuchtzaken volgen bijv. naar aanleiding van:

  • UMV (commentaar op de leiding of onbesuisd spel)
  • UMV 4 (slaan, trappen of agressief gedrag)
  • Rode kaart (commentaar van coach of assistent)

Een gele kaart is slechts waarschuwing…

Naar aanleiding van een dergelijke straf, volgt een tuchtzaak. Voor UMV’s of rode kaarten via de Tuchtrechter en UMV 4’s via de Tuchtcommissie. Het is de verantwoordelijk van degene die de tuchtzaak krijgt, om te zorgen dat we op tijd reageren.

Wat moet je doen?

Zorg er voor dat je sowies geen Rode Kaart, UMV of UMV4 krijgt!

Gebeurt dit toch…

Na de wedstrijd altijd excuses aanbieden bij de scheidsrechter met evt kleine toelichting (GEEN DISCUSSIE AANGAAN). Het aanbieden van excuses werkt namelijk mee in je strafmaat. Informeer hierna de waterpolocommissie waterpolo@zvalbatros.nl. Als wij niet weten dat er een tuchtzaak is, kunnen en zullen we je ook niet kunnen helpen! Dit is dus jouw verantwoordelijkheid!

Op maandagavond krijgen wij officieel melding van de zaak. Jij krijgt het rapport van de scheidsrechter toegestuurd. Naar aanleiding van het rapport van de scheidsrechter, zet je jouw kant van het verhaal op papier (beschrijf wat er gebeurd is en eventueel waarom je “onschuldig” bent). Dit dien je uiterlijk woensdag voor 20.00 uur per mail naar de waterpolocommissie te sturen. Gebruik hiervoor het e-mail adres waterpolo@zvalbatros.nl.

Het is ook mogelijk om je mondeling te verweren op het bondsbureau van de KNZB (Nieuwegein). Als je dit wilt doen, geef dat dan aan.

Het verweer wordt ingediend bij de KNZB (mondeling of schriftelijk) en de uitspraak volgt normaliter op vrijdag. Heb je nog niks gehoord? Neem voor de eerstvolgende wedstrijd contact op of er al een uitspraak is. Als je speelt terwijl je een schorsing hebt, krijg je een langere schorsing, boete en jouw team punten in mindering. Niet handig dus!

In de uitspraak staat de straf wat vaak een aantal wedstrijden schorsing en bijddrage in de administratieve kosten inhoudt. Hierin staat duidelijk vermeld vanaf wanneer de straf in gaat. Bij onduidelijkheden, vraag het na.

Er bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om in beroep te gaan binnen 5 werkdagen na de uitspraak. Dit kan alleen als je een verweer hebt ingediend. Je straf wordt echter niet uitgesteld tot de zaak opnieuw is voorgekomen. Dit heeft eigenlijk alleen zin als je overtuigd bent van je gelijk en je een langdurige schorsing hebt toegewezen gekregen. Mocht je uiteindelijk tóch niet in je gelijk worden gesteld dan krijg je tevens extra administratiekosten doorbelast.

Als de zaak is afgehandeld, krijg je via de penningmeester een factuur om de “administratieve kosten” (lees: de boete) over te maken naar de vereniging. De Albatros wordt namelijk gelijk voor boetes belast door de KNZB. Die kosten zijn echter altijd voor de veroorzaker!

Mocht onsportief spel niet door een scheidsrechter maar wél worden waargenomen door de leden dan zal dit door het bestuur worden besproken. Er kan namelijk óók vanuit de verenging een maatregel worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan een schorsing.

Bij ZV De Albatros spelen we sportief waterpolo en kunnen we tegen een stootje. “Faire” stootjes dan, en dat mag best: we zijn immers niet aan het dammen… 😉