Wijzingen Corona protocol

Samen met gemeente Vijfheerenlanden zijn we allemaal verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat. Natuurlijk zijn de richtlijnen soms raar en hebben we hier allemaal een mening over. Maar laten we ons netjes opstellen. Zowel m.b.t. de maatregelen als ook naar het handhavend personeel in het zwembad.

De laatste aanpassingen op de richtlijnen zijn de volgende:

• Presentielijst. Wij moeten (i.v.m. mogelijk brononderzoek) per activiteit bijhouden wie aanwezig zijn geweest: een zgn. “presentielijst”. Deze lijst moeten wij als Albatros minimaal 14 dagen bewaren.

• Douchen. Verder was het al bekend dat we weer mogen douchen. Tot 18 jaar mag de groepsdouche gebruikt worden. Volwassenen mogen maximaal 3 douches gelijkertijd gebruiken. Dat betekent enkel even afspoelen en geen shampoo o.i.d. gebruiken.

Het bestuur is (als huurder) verantwoordelijk dat de leden zich houden aan het corona protocol en ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat we dit met z’n allen uitstralen en discussies vermijden met zowel de medewerkers van Helsdingen als ook onze eigen trainers van Albatros.

Ook bij het gebruik van de horeca is er een registratieplicht. Men dient te gaan zitten waarbij het onderling wisselen van stoel niet is toegestaan.